.
HomeКНИГИЗалогът на търговско предприятие

Залогът на търговско предприятие

Автор: Георги Валентинов Георгиев

Издател: Сиела

Монографията е посветена на изследването на едно от най-съвременните обезпечения, което до сега не е било предмет на самостоятелно разглеждане в българската правна литература – залогът на търговско предприятие. В нея се представя изчерпателен анализ на теоретичните предизвикателства и практическите проблеми, свързани с учредяването и осъществяването на залога върху търговско предприятие, който позволява на заложния кредитор да наложи изпълнение върху целия имуществен комплекс, отделен за нуждите на търговеца.

Книгата анализира основните аспекти на обезпечението, което се отличава от други видове обезпечения – залогът върху търговско предприятие. Основните елементи на това обезпечение, като съставът на заложеното предприятие и обхватът на заложното право върху неговите елементи, са подложени на анализ. Особено внимание се обръща на съдържанието на заложното право.

Вземете от тук https://www.ciela.com/zalogat-na-targovsko-predpriyatie.html

Книгата разглежда различните правомощия на заложния кредитор преди и след стъпването му в изпълнение, както и процедурата за реализация на залога – предпоставките за изпълнение, видовете вписвания и тяхното значение, както и начините за изпълнение върху заложеното търговско предприятие.

В книгата се прави анализ и на последиците от залога – както за самия търговец, така и по отношение на заложеното имущество, както и различните основания за прекратяване на заложното право.

и още