.
HomeИНИЦИАТИВИЗа пешеходните пространства в София

За пешеходните пространства в София

На последното заседание на градския парламент приехме правилата, по които ще се изпълняват настилките и всички елементи на пешеходните пространства в София.
 Стандартът дава насоки за избора на материали и начина на прилагането им при ремонт на съществуващи и изграждане на нови настилки, оформяне на бордюри, тактилни ивици, решетки за отводняване, указания за посаждане на растения и т.н.
Документът вече е задължителен при изготвяне на задания за проектиране и изработването им, както и за строителите при изпълнението им. Ще е в помощ и на контролните органи при мониторинг на обектите и при приемане на извършеното строителство.

и още