.
HomeОТ МЕДИИТЕСтоличният общински съвет прие промени в Наредбата за преместваеми обекти

Столичният общински съвет прие промени в Наредбата за преместваеми обекти

Столичният общински съвет прие изменения и допълнения в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Столична община.

Предложенията за промени в нормативната уредба бяха инициирани от председателя на СОС Георги Георгиев. В подготовката им бе отделено много време в срещи и дискусии с граждани, представители на бизнеса, експерти и всички заинтересовани страни. От проведените обществени обсъждания бяха получени множество предложения, внимателно разгледани и около 25 от тях одобрени.

Ето и някои от тях – възможност за разполагане на щендери с плодове/зеленчуци и цветя пред стационарни търговски обекти във II-ра градска зона, следвайки добрите практики от модерните европейски градове; въвеждане на ред за поставяне на къщички за кучета и котки с оглед изискванията на Закона за защита на животните; възможност за поставяне на рекламни елементи в терените на зелената система на Столична община; предвиждане на разумни и допустими изключения за използването на фасадите на сградите за поставяне на рекламни елементи и редица други предложения, подобряващи дейността на добросъвестните търговци и лицата, извършващи дейност чрез рекламни елементи и преместваеми обекти.

„Най важното е, че успяхме да въведем нови правила за търговците, използващи преместваеми обекти, така че да се гарантират качеството на градската среда, обществения интерес и безопасността на гражданите. Освен това регламентираме ясна отговорност на дружествата, доставящи електричество, топлоенергия, вода и газ на преместваемите търговски обекти.

С промените разширяваме дефиницията за преместваем обект чрез въвеждане изцяло нова категория съоръжения и елементи – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и др. и не на последно място актуализираме действащите наредби и синхронизирането им със законодателството“, коментира Георгиев.

Източник 24 часа

 


Дългосрочните идеи с визия се реализират трудно, но носят най-голямо удовлетворение. Благодаря на колегите общински съветници, че гласуваха измененията и допълненията в Наредбата за преместваемите обекти (павилиони, колички и др.) на територията на Столична община.
 Изглежда, че това е просто още една наредба, а всъщност е новият ред в София.
 Преди година инициирах промените и отделихме много време за срещи и дискусии с граждани, представители на бизнеса и всички заинтересовани страни. От проведените обществени обсъждания получихме десетки предложения и доста от тях приехме.
 Най-важното е, че успяхме да въведем нови правила, които да подобрят качеството на градската среда и да гарантират обществения интерес и безопасността на гражданите!

и още