СИГНАЛИ

Адрес:
Столична община, ул. „Московска“ № 33, София 1000

Приемно време за срещи с граждани:
Всеки втори и четвърти вторник от 11.30 ч. в кабинета на общинския съветник – ул. Московска №33

 

Електронна поща info @ georgigeorgiev.info