.
HomeПОЗИЦИЯ

ПОЗИЦИЯ

Какво свършихме (видео)

След заседанието на Столичния общински съвет с колегата ми Simeon Kolev решихме да ви...