.
HomeИНВЕСТИЦИИПодробният устройствен план на „Горубляне“

Подробният устройствен план на „Горубляне“

Днес подписах решението с Подробния устройствен план на „Горубляне“ – един важен и обемен във всеки един смисъл документ. С влизането му в сила ще се въведе ред квартала и ще бъдат подобрени условията на живот там.

”Територията, предмет на решението попада в обхвата на разработените за м. „Горубляне“ – транспортно-комуникационна схема и подробен комуникационнотранспортен план за част от артериите от първостепенната улична мрежа.

С приетата разработка се осигуряват условия за устройствено регламентиране и реализация на обектите на техническата инфраструктура и комуникационно-транспортна обвързаност на територията с първостепенната улична мрежа на Столична община. Предложено е ново комуникационно решение за кръстовището между продължението на ул. „Михаил Греков“ и бул. „Копенхаген”, попадащо в част от територията на парк „Изток”.“ се казва в решението.

Благодаря на екипа на главния архитект Здравко Здравков и на всички активни граждани, които се включиха с конкретни предложения по време на обществените обсъждания. Честито!

и още