.
HomeИНИЦИАТИВИОткрихме поредицата от прожекции „Филми за достоен живот“

Открихме поредицата от прожекции „Филми за достоен живот“

 Тя е с цел да покаже, че хората с интелектуални затруднения, които са възприемани почти винаги с предразсъдъци, са прекрасни и способни хора, с редица таланти и възможности.
 След емоционалната прожекция на филма „Наопаки“ отново се срещнах с младежите от Спортната федерация по адаптирана физическа активност FAPA Bulgaria и с треньора и спортистите от СОП, Спорт, САМБО за развитие. Запознах се и с много нови дейци и млади хора, които работят с хора с интелектуални затруднения.
 За организацията на събитието и за прекрасната почерпка след филма благодаря на социалното предприятие за трудова реализация на хора с интелектуални затруднения Maria’s World Foundation

и още