.
HomeОТ МЕДИИТЕНад 100 са промените в правилата за поставяне и експлоатация на павилионите...

Над 100 са промените в правилата за поставяне и експлоатация на павилионите и будките в София

Ние обявихме война на висящите кабели и “временните връзки” за захранване на преместваемите обекти. Над 100 са промените в правилата за поставяне и експлоатация на павилионите и будките в София, които приехме на заседание на Столичен общински съвет. Драстично увеличихме санкциите при неизправност и нарушения.
Няма да отстъпим от нашето решение за адекватен и строг контрол, защото само така можем да гарантираме сигурността и безопасността на гражданите! Наесен ще гласуваме отново върнатото от областния управител решение, като внимателно ще анализираме как да подобрим още повече
контрола.

Това казах за новините на Българска национална телевизия. БНТ снощи.
“Използването на една будка или павилион може да стане само след въвеждане в експлоатация. Тоест само след като се провери, че безопасно е свързано, а не може да се пускат висящи кабели или така наречените временни връзки. Ние обявихме война на временните връзки, на решенията само за малко, които всъщност продължават с години”, заяви Георги Георгиев, председател на Столичния общински съвет.

и още