.
HomeИНИЦИАТИВИ

ИНИЦИАТИВИ

Спирки “По желание” София

От 13-ти август, въвеждаме спирки “По желание”. Идеята е на зам.-кмета Кристиан Кръстев. Ще...

За пешеходните пространства в София

На последното заседание на градския парламент приехме правилата, по които ще се изпълняват настилките...

Предоставяне на свободен достъп на деца и младежи с интелектуални затруднения до общинските спортни обекти в София

В разгара на лятото споделям с вас, че наскоро приехме решение на общинския съвет...

 Първи в страната на интернет страницата на Столичната община

 Първи в страната въведохме специализирана рубрика за глухи и сляпо-глухи граждани и вече може...

Стартирахме програмата за кариерно развитие на младежи с различни предизвикателства.

 Целта на програмата е кариерно ориентиране, обучения в курсове за различни професии и менторска...

Лична моя кауза е борбата с домашното насилие

Знам, че изкуството помага и лекува, затова застанахме зад фондация EMPROVE  https://emproveproject.eu/bg/ в инициативата й...

Проблемите на пътната безопасност в район Лозенец

От първия ден, в който реших да се занимавам с политика знаех, че срещите...

Открихме поредицата от прожекции „Филми за достоен живот“

 Тя е с цел да покаже, че хората с интелектуални затруднения, които са възприемани...

Днес поставихме началото на съвместната кампания „София – град без Хепатит С“ на Столична...