.
HomeОТ МЕДИИТЕДълговете за парно ще се плащат разсрочено до 3 години

Дълговете за парно ще се плащат разсрочено до 3 години

Задълженията към Топлофикация София да могат да се плащат разсрочено в срок до 12, 24 или 36 месеца, а не както е сега минимум 30% авансова вноска и до 6 равни последващи месечни вноски. 

Това предлагат председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и общинските съветници Ваня Тагарева и Прошко Прошков. Докладът ще бъде разгледан на заседанието на СОС на 21 юли.

Новите критерии и мерките са на база на постъпила информация от дружеството и направени предложения от обществените посредници и целят да облекчат финансовата тежест за клиентите в условията на икономическа несигурност и растяща инфлация. Решението ще има положителен социален ефект върху затруднените потребители на топлоенергия и в същото време ще работи за повишаване на събираемостта на вземанията в случаите, когато дългът е трудно събираем, въпреки желанието и добросъвестността на клиента.

По-дългият срок за разсрочено плащане на големи дългове ще е възможен при ясно дефинирани условия, като ще позволи прилагането на индивидуален подход в клиентското обслужване. Критериите са обвързани с финансовото и здравословното състояние на длъжника. Новите критерии засягат и първоначално дължимата вноска при споразуменията, като се дава възможност за премахването ѝ в определени случаи.

Практиката показва, че ако клиентите не сключат споразумение за разсрочване, те трудно плащат дължимото, а производството по принудително изпълнение е утежняващо, както за тях, така и за дружеството. При такива казуси разсрочването на задължението за по-дълъг период ще даде решение, което да бъде в интерес и на двете страни. За клиентите няма да текат лихви и задължението ще бъде погасено след време, а „Топлофикация София“ ще получава регулярни, макар и по-малки в размер плащания за предоставяните от нея услуги, уточняват от СОС.

 

Източник https://offnews.bg/obshtestvo/dalgovete-za-18parno-shte-se-plashtat-razsrocheno-do-3-godini-781294.html

и още