.
HomeСЪБИТИЯ12 октомври е Ден на българската община и местното самоуправление

12 октомври е Ден на българската община и местното самоуправление

По предложение на Национално сдружение на общините в Република България – НСОРБ и с решение на Министерски съвет 12 октомври е обявен за Ден на българската община и местното самоуправление. Честит Празник на всички колеги общински съветници, на кметоветовете на големи и малки населени места, защото те пряко са избрани от гражданите и на хората, които ежедневно се трудят за своя град. Днес е празник на всички, които пазят и изразяват духа на мястото, където живеят и работят.

✅Местната власт има своята превилегия да е най-близо до хората, но и отговорността да решава бързо техните проблеми – от спуканата тръба на улицата до общата визия за развитие на населеното място. Тя е далеч от идеологиите и близко до гражданите. Затова призовавам да бъдем единни за бъдещето на нашия град София!

и още